Nhân viên tranh luận với sếp

Nhân viên tranh luận với sếp | Nhân viên tranh luận với sếp hay đồng nghiệp thì dễ được biết đến hơn, có thể là thăng chức tốt hơn. Điều đó hoàn toàn đúng trong môi trường doanh nghiệp quốc tế, nhất là Mỹ Âu, nơi tranh luận góp ý là điều cơ bản trong khi làm việc. Nếu một cuộc họp mà ai cũng gật đầu đồng ý thì đó mới là vấn đề. Họ đề cao kết quả hơn vị thế. Đây không có đúng sai mà chỉ là nêu quan điểm để sàng lọc và cải tiến.

Còn ở Việt Nam thì điều này ít xảy ra hoặc gần không. Bạn sẽ khó khi nào thấy nhân viên dám bật lại sếp hoặc đưa ra quan điểm trái chiều trong các cuộc họp. Vì theo họ, đó là hành vi thách thức. Không phải chỗ nào cũng vậy, nhưng đó là văn hoá chung.

Người Việt Nam xét tổng quát cũng không có văn hoá tranh luận hay phản biện. Từ nhỏ ít ai được dạy, còn trong môi trường đại học cũng không khá gì, ngoài các cơ sở liên kết quốc tế khi con người vẫn vậy. Cho nên khi bất đồng thì họ cãi lộn và đả kích cá nhân.

So sánh thì cũng dễ thấy vì sao các doanh nghiệp quốc tế phát triển nhanh hơn các tổ chức nội địa Việt Nam. Không phải họ giỏi hơn mà vì họ có hệ thống tự cải tiến để sửa.

Bóc Phốt Tài Chính | 21.1.2021

Leave a Comment