Nhân viên Bảo Hiểm Nhân Thọ ăn 40% hoa hồng

Nhân viên Bảo Hiểm Nhân Thọ ăn 40% hoa hồng | Hoa hồng Bảo Hiểm Nhân Thọ [BHNT] là một trong những điều bị hiểu sai nhiều nhất. Mình biết tầm mấy chục bạn nữ làm cho bảo hiểm và ngân hàng. Xin giải thích như sau.

  1. Một hợp đồng BHNT có thời hạn trung bình 15 năm.
  2. Nhân viên nhận hoa hồng 40% CỦA NĂM ĐẦU TIÊN. Nghĩa hợp đồng BHNT là 20 triệu/năm cho 15 năm thì nhân viên được hưởng 8 triệu. Còn năm thứ 2 thì tầm 10%. năm thứ 3 trở lên thì không được gì.
  3. Nghĩa là hợp đồng BHNT 20 triệu/năm 15 năm. Tổng giá trị là 300 triệu. Nhân viên tư nhân được 8-10 triệu là 3% thôi.
  4. Mỗi công ty có chính sách khác nhau.

Vì sao lại có chính sách này. 

  1. Để chốt một hợp đồng thì rất mệt và lâu vì phải tư vấn cho nhiều khác. Nói chuyện với 100 người thì chỉ tầm vài người chốt thôi. Cho nên nếu trả theo mô hình 3% thì e rằng khó mà trả lương được.
  2. Các nhân viên chỉ làm việc tầm vài năm rồi nghỉ. Cho nên trả 40% của năm đầu tiên là hợp lý nhất vì 14 năm sau họ không nhận được gì.

Giới hạn của chính sách này là gì.

  1. Nó làm cho khách hàng nghĩ nhân viên được 40% trong khi đó chỉ là cho năm đầu tiên.
  2. Nó khuyến khích nhân viên chốt hợp đồng mà không tư vấn kỹ cho khách. Đó là tư duy ngắn hạn.
  3. Trên hết, nó khiến các công ty tuyển dụng cộng tác viên ồ ạt chỉ để mang lại doanh thu trong khi BHNT là hợp đồng dài hạn.

Tôi ủng hộ BHNT nhưng cần coi lại chính sách để hướng đến dài hạn. Ví dụ, thay vì trả 40% cho năm đầu thì nên là 10% cho 4 năm liên tiếp với điều kiện là nhân viên phải còn làm việc. Còn không thì nên làm tầm 5% cho 15 năm để đôi bên làm việc lâu dài.

Hiện tại thì nhân viên chỉ chăm sóc tận tình trong vài năm đầu tiên vì họ được trả hoa hồng cho khoảng thời gian đó. Đây chưa bao giờ là điều tốt vì chỉ khuyến khích sự chụp giật.

BHNT tồn tại bởi niềm tin. Đừng chạy doanh số hay cố bán cho bạn bè vì rất ngượng miệng. 

Nếu phân tích sai thì phiền ai đó chỉ ra nhé.

Bóc Phốt Tài Chính | 07.5.2021

Leave a Comment