Nhà đầu tư già và non

Nhà đầu tư già và non | Một bên quản trị rủi ro, còn một bên chỉ tập trung theo đuổi lợi nhuận bất chấp mức độ mạo hiểm.  

1. Người có kinh nghiệm thì né xa những thứ biến động, còn người non thì hám cổ phiếu biến động cao vì nó mang lại cảm giác mạnh. 

2. Người đã từng trải có tầm nhìn dài hạn, ít nhất vài năm. Người mới vô muốn lời trong tháng này. 

3. Người nếm mùi chu kỳ sẽ né xa đòn bẩy. Còn mới vô coi đó là thành công. 

4. Người trưởng thành chỉ coi chứng khoán là công cụ để gia tăng tài sản hơn lãi suất ngân hàng. Người trẻ thì muốn làm giàu từ nó. 

5. Người am hiểu sẽ theo đuổi lợi nhuận trên trung bình tầm 15-20% mỗi năm. Còn người dại cho rằng “20% mỗi tháng là bình thường.”

Đừng ai inbox mình. Mệt lắm. Mấy thánh online chứng khoán online cũng nên tha cho mình. 

Bóc Phốt Tài Chính | 20.1.2021

Leave a Comment