Nguồn góc của tệ nạn “Sốt Đất”

Nguồn góc của tệ nạn “Sốt Đất” | Nguồn góc của tệ nạn “Sốt Đất” trông khó tìm nhưng thực ra rất dễ. Tôi không phải là tòa hay cơ quan điều tra nhưng sẽ hỏi như sau.

  1. Ai là người công bố dự án rồi tạo biến động trong thị trường.
  2. Khi biết là dự án ma hoặc chỉ nằm trên giấy thì sao không công bố công khai để thị trường tự điều chỉnh.
  3. Bộ phận nào duyệt hồ sơ và sổ đỏ.
  4. Nạn cò đất và tung tin sai sự thật diễn ra công khai. Vậy ai đang làm lơ cho điều này xảy ra.
  5. Ai là người đang hưởng lợi nhiều nhất. Không phải dân nghèo rồi, nhà đầu tư cũng không vì họ sẽ trả giá khi cơn điên qua đi.

Cơn sốt đất hay bất cứ bong bóng đầu cơ tài chính nào đều xuất phát từ việc có thị trường có lượng tín dụng tân tạo. Nghĩa là nó bắt đầu khi có lượng tiền mới được bơm. Vậy ai tạo ra nó. Ai, ai, ai. Câu trả lời chỉ có một. 

Đó là cái người viết còm nhảm này!

Bóc Phốt Tài Chính | 17.3.2021

Leave a Comment