Người thường và dân chơi chứng khoán

Người thường và dân chơi chứng khoán | Mấy anh chị kia thì thích dùng đầu cơ, trader, phái sinh, forex, binary options, đòn bẩy, margin, CFD, tiền ảo hay buôn đất. Nghe cao siêu quá, mình là người bình dân nên dùng từ “Đánh bạc” cho dễ hiểu. Bản chất không thay đổi.

Bóc Phốt Tài Chính | 02.4.2021

Leave a Comment