Người Mỹ chết vì súng, ngụy thống kê

Cứ mỗi lần có một vụ thương vong liên quan đến súng ở Mỹ, ngay lập tức sau đó, báo chí Việt Nam sẽ liên tục đưa tin.

  • “20% người Mỹ có thân nhân chết vì súng đạn.”
  • “Số người chết vì súng ở Mỹ cao nhất thế giới.”

Những con số đó không sai, nhưng nói vậy thì chưa toàn diện.

Ở đây xin không bàn đến chính sách súng của Mỹ vì nó là chủ đề không bao giờ ngừng. Nó là một đặc quyền đặc trưng ở Mỹ được ghi trong hiến pháp.

Hãy tập trung vào khái niệm “Ngụy thống kê”. Đó là khi các con số được lợi dụng cho chính kiến riêng. 

Đây là số người Mỹ chết vì súng:

  • Trong năm 2022: 20,128
  • Trong năm 2023: cho đến nay đã hơn 14,000

Đó là con số không hề thấp. Tuy nhiên, dân số của Mỹ là 331 triệu. Giờ quy ra xác suất.

20,128 chia cho 331,000,000 x 100 là 0.006%

Đó là con số quá nhỏ. Nghĩa là khả năng để một người chết vì súng còn thấp hơn số người chết vì tai nạn giao thông, vốn là 42,000 người trong năm 2022.

Khi xét tổng quát, rủi ro chết vì súng là quá thấp để ngăn chặn nhiều người xếp hàng trước Lãnh Sự Quán Mỹ để xin visa du học, du lịch và định cư.