Người giỏi thì sống ở đâu cũng được

Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Chúng ta nên hỏi thêm.

Môi trường tác động thế nào đến thành tựu cá nhân?

Có 2 anh chàng: một là người Pháp và một là người Việt Nam. Cả 2 đều y chang về tính cách, ngoại hình, sức khỏe, trí tuệ và tài sản. Chỉ khác ở cái quốc tịch và nơi sống.

Bỗng một hôm, cả 2 anh đều bị tai nạn giao thông. Đây sẽ là kết quả.

  • Anh người Pháp được đưa vô bệnh viện chữa trị miễn phí. Sau khi tỉnh dậy thì khai thất nghiệp để nhận trợ cấp. Sau một thời gian phục hồi sẽ đi làm lại bình thường.
  • Anh người Việt Nam thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn về tài chính và đời sống vì bị đảo lộn. Từ viện phí, trợ cấp cho đến cơ hội. Khả năng cao là bạn biết một ai đó bị tai nạn ở ngoài đời và thiệt hại họ phải gánh. Đó là một cảm giác không ai muốn trải qua.

Ngay lúc này, chúng ta thấy sự khác biệt. Đó là tác động của môi trường đối với thành tựu cá nhân.

Đồng ý là giỏi thì ở đâu cũng được, nhưng tiềm năng thì không bao giờ tương đồng.

Mấy câu self-help như “Có tài sống ở đâu cũng được” hay “Thành công hay không là do mình” chỉ mang tính động viên chứ không hề đúng về khía cạnh xã hội.

Cho nên, sẽ là thiếu suy nghĩ nếu nói