Người giàu mua tài sản, người nghèo mua tiêu sản

Người giàu mua tài sản, người nghèo mua tiêu sản | Mỗi con người đều phải chi tiêu một khoản nhất định để sống như nhà cửa, ăn uống, đi lại và giao lưu. Còn sau đó mà còn dư thì sẽ mang đầu tư.

Người nghèo thì có thu nhập thấp nên dư ít, cho nên khó có thể đòi hỏi họ dùng tiền đầu tư mua tài sản trong khi điều kiện không cho phép. Còn giàu có thể mua tài sản vì họ có thu nhập cao hơn chứ không phải vì có tư duy tài chính ưu việt hơn.

Tôi hơi khó chịu với những nội dung mang hàm ý “Người nghèo ngu ngốc vì chi tiền cho tiêu sản” còn “Người giàu thông minh vì chi tiền cho tài sản.”

Đây không phải là hành vi của người giàu hay nghèo mà là kết quả của sự dư thừa và điều kiện kinh tế. Không một người nghèo nào mà muốn bần cùng hoài. Họ sẽ tiết kiệm, đi làm thêm rồi từng bước một trở nên khá giả hơn.

Đó là nguyên tắc chung của con người. Khi giải quyết xong nhu cầu tất yếu để sống thì họ sẽ bắt đầu nghĩ đến cái xa vời hơn. 

Đây không phải là hành vi của người giàu khôn hay người nghèo ngu mà là kết quả của sự dư thừa và điều kiện kinh tế. Người nghèo có ít tiền nên chỉ lo sống qua ngày. Còn người giàu thì có dư tiền nên đem đầu tư.

Người giàu khôn, người nghèo ngu hay chỉ là hành vì của điều kiện kinh tế. Đọc ở dưới.

Bóc Phốt Tài Chính | 16.4.2021

Leave a Comment