Người đầu tiên giao dịch Bitcoin và niềm tin

Người đầu tiên giao dịch Bitcoin và niềm tin | Cứ mỗi lần Bitcoin lên đỉnh thì nhà giao dịch đầu tiên của nó lại được truyền thông đề cập đến. Họ như nhắc khéo sai lầm của ông ta là đã bỏ 10,000 Bitcoin để mua 2 bánh pizza. Nếu giữ thì bây giờ có lẽ là tỷ phú.

Đọc thì thế nào bạn cũng cười chế nhạo và cho rằng ông ta thật ngốc. Đúng nhưng chưa hoàn toàn.

Điều chúng ta quên rằng để một thứ gì đó trở thành tài sản thì nó phải được sử dụng trong đời sống. Để tài sản đó trở thành tiền thì nó phải được dùng làm giao dịch trung gian. Nếu không thì chỉ là hư vô như sỏi đá và không ai coi là giá trị cả.

Laszlo Hanyecz là người đặt bước đầu tiên cho Bitcoin trong đời sống và thị trường. Ông ta là người kích hoạt tính năng thanh toán và giao dịch của tiền ảo. Nếu không có ông ta thì Bitcoin sẽ không có được như ngày nay.

Để đồng tiền ảo có tính hữu ích thì nó phải được buôn bán thường xuyên, bao gồm đầu cơ ngắn và dài hạn, thì mới có thể tồn tại. Vì khi người ta làm vậy, họ đang củng cố cho vai trò của nó trong cộng đồng.

Tôi không ủng hộ Bitcoin nhưng đang phân tích nó.

Bây giờ giả sử tất cả người dùng Bitcoin không giao dịch mà chỉ giữ, giá trị nó sẽ trôi vào quên lãng. Nếu không có người nào khác mua vào thì nó sẽ giảm ngay. Vì bản chất nó chỉ là các con số. Chính những người dùng, trao đổi và đặt tiền tin vào nó là nguyên nhân nó được coi là “tiền” trong phạm vi nhất định.

Đừng coi ông ta là kẻ khờ dại vì trong đầu tư không có nếu. Mọi thứ chỉ hiển nhiên khi bạn nhìn lại trong quá khứ vì chẳng ai đoán được tương lai. Nếu là bạn trong giây phút đó thì cũng bán một vạn Bitcoin để mua pizza hay bất cứ hàng hóa nào khác. Vì nếu không, nó sẽ trở thành vật vô nghĩa.

Bóc Phốt Tài Chính | 17.3.2021

Leave a Comment