Người cho không 19700 Bitcoin

Người cho không 19700 Bitcoin | Thật mắc cười cứ mỗi lần Bitcoin lên giá thì báo chí lại đem những nhân vật khởi đầu làm trò cười vì cho rằng họ ngu ngốc vì đã bán ở giá thấp. Suy nghĩ vậy sai hoàn toàn vì tiền bạc chỉ có giá trị nếu con người sử dụng, giao dịch và áp dụng trong đời sống. Nếu không thì nó chỉ là giấy, còn trong trường hợp này là mấy con số trên màn hình.

Những người bán Bitcoin ở giai đoạn đầu chính là những người “khởi động” cho nó và tạo giá trị sử dụng. Nếu không thì chẳng ai biết tới hết. Họ nên được coi là những người hùng vì đã tiên phong.

Còn tất cả đều giữ đầu cơ thì e rằng nó sẽ không có tác dụng gì. Đây là điều nhiều người không hiểu. Nếu không có người mua bán để trao đổi hàng hóa thì nó sẽ là gì ngoài hư vô.

Bản thân tôi không đồng ý với trào lưu đầu cơ Bitcoin nhưng thừa nhận nó sẽ vẫn tồn tại vì được cộng đồng đó dùng. Còn về tiền tệ thì mỗi quốc gia chỉ có một. Bất cứ trào lưu nào cũng cần người tiên phong. Nếu gọi họ là ngu ngốc thì chính bạn mới là không hiểu chuyện.

Bóc Phốt Tài Chính | 14.4.2021

Leave a Comment