Ngân hàng Denmark 0% lãi suất

Ngân hàng Denmark 0% lãi suất | Nếu ngân hàng “cho vay” lãi 0% thì sao họ có lời. Nhiều người sẽ hỏi câu này. Vì nếu tiền gần như miễn phí thì ai cũng đi vay làm giàu rồi. 

  1. Đây thực chất không cho vay mà đây là bán trái phiếu kết nối vốn với người vay mua nhà thế chấp. Ngân hàng là trung gian môi giới. Khoản vay đó không nằm trong sổ sách mà chuyển thành trái phiếu trên thị trường. Họ ăn phí môi giới, quản lý và hoa hồng. 
  2. Hiện tại nhiều nước Châu Âu có lãi suất qua đêm 0 hoặc âm. Cho nên tác động đến gói vay. Nhưng không phải ai cũng được hưởng. Phải có điểm tín dụng cao và đáp ứng đủ điều kiện. 
  3. Người mua nhà phải trả thuế mỗi năm. Ai có căn thứ hai thì trả thêm. Nếu bán trước thời hạn (tuỳ theo luật quốc gia) thì sẽ bị tăng thuế. Nên người ta có xu hướng mua để ở hoặc đầu tư dài hạn chứ không đầu cơ chụp giật vì có nhiều rào cản. 
  4. Đa số gói vay không có lãi âm mà xoay quanh 1-2%. Bạn vẫn phải trả tiền gốc, phí duy trì và thuế chứ không phải miễn phí. 

Chưa gì mấy anh Việt Nam đã mừng nói thầm “Mình mà ở đó thì đã giàu.” Suy nghĩ logic là nếu ngân hàng cho vay miễn phị hoặc âm thì hệ thống tài chính đã phá sản rồi. 

Bóc Phốt Tài Chính | 02.4.2021

Leave a Comment