“NFT và tiền ảo 100% là trò của Kẻ Ngốc Hơn.” – Bill Gates

Instagram Bóc Phốt Tài Chính

Vậy ông ta đúng hay sai?

Bill Gates là một nhà đầu tư giá trị dài hạn. Tương tự như Buffett, ông ta chỉ tin vào những tài sản sản xuất. Đó là vì sao ông chỉ mua những công ty dược, khách sạn, công nghệ và đất nông nghiệp.

Giá cả của những thứ đó có thể tăng hay giảm cũng không quan trọng, vì nó vẫn tạo sản phẩm và mang lại doanh thu.

Còn NFT hay tiền ảo không hề có tính sản xuất. Giá cả của nó chỉ dựa trên sự cảm tính của con người. Người ta mua để bán lại cho người khác với giá cao hơn.

Đó chính là Kẻ Ngốc Hơn. Đến một lúc nào đó, nó sẽ sụp đổ như lâu đài trên cát.

Cho nên, Bill Gates không hề sai.