Nếu nhân viên SCB và Techcombank thành thật

“Em thấy anh chị cô chú có vài trăm triệu trong tài khoản. Lãi suất gửi bây giờ chỉ 6-8%. Bên em có kênh đầu tư này lãi cao hơn nhiều.

Đó là trái phiếu doanh nghiệp. Nói đơn giản thì nó vầy.

  • Công ty kia cần tiền để làm ăn.
  • Nên giờ họ đi mượn tiền cô chú.
  • Thời hạn là 4 năm, lãi suất là 10%.

Nhưng nó có vấn đề như sau.

  • Nó không có tài sản thế chấp. Như ai đó vay tiền mà hứa trả bằng nước bọt vậy. Nên lãi suất mới cao.
  • Giá trị doanh nghiệp được bơm thổi. Không ai biết giá trị thật là nhiêu. Muốn định giá nhiêu cũng được. Như căn nhà chỉ có giá 3 tỷ, giờ mình bơm lên 30 tỷ.
  • Trái phiếu có khả năng mất trắng, nhất là khi doanh nghiệp phá sản.
  • Tụi con, ngân hàng hay công ty chứng khoán chỉ là người bán thôi chứ không có chịu trách nhiệm gì.
  • Mấy cha sếp áp chỉ số, tặng hoa hồng, nên tụi con phải bán. Nếu không sẽ mất việc.

Nói thiệt chứ lý do doanh nghiệp vay tiền cô chú là vì họ bị ngân hàng từ chối. Vì không có tài sản, bơm thổi giá và quá rủi ro. Cá luôn là cô chú chỉ tập trung vào lãi cao chứ không quan tâm mấy cái trên.

Mà cái gói này phòng marketing bên con gọi là “Tích lũy linh hoạt” hay “Đầu tư tích lũy.” Chứ nếu đem ra ngoài chợ thì người ta gọi là chơi hụi hay mượn tiền.

Anh chị cô chú mua mà có bị gì thì đừng thì tự chịu nha.”

Đó. Nếu thành thật vậy thì bao nhiêu người sẽ mua trái phiếu?