Mỹ chi tiền cho quân sự nhiều nhất

Đây là số tiền tốp 10 các quốc gia chi cho ngân sách quốc phòng trong năm 2022:

 1. Mỹ 876 tỷ USD
 2. Trung Quốc 292 tỷ USD
 3. Nga 86 tỷ USD
 4. Ấn Độ 81 tỷ USD
 5. Saudi Arabia 75 tỷ USD
 6. Anh 68 tỷ USD
 7. Đức 55 tỷ USD
 8. Pháp 53 tỷ USD
 9. Hàn Quốc 46 tỷ USD
 10. Nhật 46 tỷ USD.

Số tiền Mỹ chi chiếm 40% tổng ngân sách quân sự toàn cầu và nhiều hơn 80% các quốc gia khác cộng lại.

Nhưng, để làm gì?

Để khoe, để bắt nạt, hay để bóc lột?

Sau thế chiến thứ 2, Mỹ thay thế Đế Chế Anh để làm “cảnh sát thế giới.” Đi kèm là những giao ước, như:

 • USD là tiền dự trữ với sự quy đổi ra vàng theo tỷ lệ cam kết.
 • IMF, Ngân Hàng Thế Giới và Liên Hiệp Quốc đặt ở Mỹ.
 • Các nước khác dùng USD, chấp hành các tiêu chuẩn Mỹ đề xuất và đổi lại, họ được bảo vệ.
 • Mỹ, Anh và Pháp nắm 3 trong 5 ghế Hội Đồng Bảo An. Cùng với Liên Xô (Nga) và Trung Quốc.

Mỹ hưởng lợi vì được vay với lãi suất siêu ưu đãi. Họ hưởng đặc ân in tiền mà không bị siêu lạm phát vì các nước khác mua vào.

Ngược lại, các nước khác được sống trong sự trật tự mới và có thể an tâm phát triển kinh tế.

Trong đó có Việt Nam.

Sự hiện diện của Hải Quân Mỹ bảo đảm lưu thông hàng hoá, biển Đông là khu vực tự do, biên giới được tôn trọng, và luật pháp được chấp hành.

Tuy có nhiều bất đồng nhưng đây là sự trật tự lý tưởng nhất. Nếu Mỹ không chi nhiều nhất thì quân du mục sẽ thay thế.

Sự thịnh vượng của thế giới hiện tại được gắn liền với việc……