Một sản phẩm núp sau lòng yêu nước là một sản phẩm thất bại.

Có một xu hướng kinh doanh gần đây khiến mình khó hiểu. Đó là một số doanh nghiệp lại gắn ghép lòng yêu nước với sản phẩm của họ.

Tuy họ không nói trực tiếp, nhưng truyền thông lại có. Cho nên đừng nói với mình đây là sự ngẫu nhiên.

Ví dụ tiêu biểu là chiếc xe của công ty X.

Mặc dù không hề sở hữu bất cứ công nghệ gốc nào, có lợi thế cạnh tranh gì, và giá cả lại cao hơn đối thủ. Nhưng truyền thông vẫn bơm thổi nó là “Chiếc xe quốc dân.”

Chúng ta cũng nên tự hào vì Việt Nam đã làm được xe hơi. Nhưng khi ra nước ngoài thì sẽ không ai quan tâm. Cái người tiêu dùng toàn cầu coi trọng là chất lượng của sản phẩm, chứ không phải là lòng yêu nước tự bơm thổi.

Họ mua gạo, đường, cà phê, điện thoại, hay xe từ bất cứ nơi đâu, miễn sao là nó đáp ứng nhu cầu của họ.

Khi lợi dụng lòng yêu nước để kinh doanh, điều bạn đang nói cho người khác biết là:

  • “Sản phẩm này không hề có gì đặc biệt.”
  • “Sản phẩm này không sự sáng tạo, mà là phiên bản sao chép.”

Nếu người khác không mua thì sao? Họ không yêu nước? Từ bao giờ khái niệm đó lại được định nghĩa bởi một sản phẩm.

Bạn muốn bán bất cứ cái gì để kiếm tiền cũng không sao. Tiền là động lực vĩ đại. Nhưng đừng lợi dụng lòng yêu nước làm vỏ bọc.