Mình tò mò điều này về mấy thánh dạy làm giàu

Mình tò mò điều này về mấy thánh dạy làm giàu. Nếu đã giàu rồi thì bán khóa học làm gì? Nếu có bí quyết thì phải giữ chứ ai mà đi truyền lại cho người khác.

Một thanh niên “triệu phú trader 23 tuổi” bị phốt trên mạng. Ngoài anh ta ra thì có đầy những chuyên gia tự phong như vậy. Còn ở Việt Nam thì khỏi nói, nguyên một đám chuyên gia tài chính mù tịt kiến thức nhưng khoái chém gió.

Bóc Phốt Tài Chính | 01.4.2021

Leave a Comment