Mẹ đơn thân nuôi con thành tiến sĩ ở Pháp

Mẹ đơn thân nuôi con thành tiến sĩ ở Pháp | Tôi luôn cho rằng giáo dục là con đường nhanh nhất để thoát nghèo và sẽ tiếp tục cổ vũ cho niềm tin đó. Vì trong tất cả cách làm giàu, theo đuổi tri thức có lẽ là nhanh và bền vững nhất.

Vì khi bạn sinh ra trong gia đình nghèo, không tiền và quan hệ, thì bộ não là tài sản duy nhất có giá trị. Khi nạp kiến thức thì một cá nhân lúc này không còn là vật thể biết đi nữa mà là cỗ máy sản xuất.

Một bàn tay không thì chỉ có thể lao động, một tâm trí chỉ biết điều khiển cơ thể, nhưng khi kết nạp chất xám từ học thức thì con người bỗng trở nên phi thường.

Ở ngoài đời tôi đã biết vô số trường hợp tương tự. Những bạn ở quê lên thành phố học ban đầu chỉ với bộ quần áo và hoài bão cho tương lai. Khi tốt nghiệp và đi làm thì bắt đầu xây dựng cho mình một sự nghiệp. Tiền bạc và tài sản là thành quả. Dù không giàu có gì nhưng cũng hơn ở điểm xuất phát rất nhiều.

Tất cả đều lấy giáo dục làm bàn đập và tri thức làm nền tảng.

Ở cuối câu chuyện có lẽ là bài học về tính nhân văn và tinh hoa của nước Pháp. Họ có chính sách giáo dục miễn phí từ tiểu đến đại học. Bất cứ ai có đủ năng lực đều được tài trợ để theo đuổi đến cùng. Chàng trai kia có lẽ bây giờ đã thành công dân Pháp vì nơi này luôn biết thu hút người tài từ nơi khác đến. Chúng ta nên nhìn và tự hỏi vì sao nơi này chưa được như vậy.

Nhưng sau tất cả, giáo dục là đôi cánh. Với nó, bạn sẽ bay bổng. 

Bóc Phốt Tài Chính | 07.4.2021

Leave a Comment