Mất bao lâu để Việt Nam bắt kịp thế giới?

GDP đầu người hiện tại của Việt Nam là $3,600 và mức tăng trưởng là 7%. Vậy mất bao lâu để có thế bắt kịp các nước khác?

  • Thái Lan, GDP $7,200. Việt Nam cần 11 năm.
  • Malaysia, GDP $11,000. Việt Nam cần 17 năm.
  • Hàn Quốc, GDP $31,000. Việt Nam cần 32 năm.
  • Đài Loan, GDP $33,000. Việt Nam cần 33 năm.
  • Nhật Bản, GDP $39,000. Việt Nam cần 36 năm.
  • Pháp, GDP $43,000. Việt Nam cần 37 năm.
  • Đức, GDP $50,000. Việt Nam cần 39 năm.
  • Mỹ, GDP $69,000. Việt Nam cần 44 năm.
  • Singapore, GDP $72,000. Việt Nam cần 45 năm.
  • Luxembourg, GDP $135,000. Việt Nam cần 54 năm.

Với điều kiện là các nước khác không tăng trưởng, không phát triển gì thêm và dặm chân tại chỗ. Nếu họ phát triển ở mức 1-3% thì Việt Nam phải mất 100 năm để bắt kịp Hàn Quốc và 200 năm để theo kịp Singapore.

Tất cả số liệu đều công khai trên các tổ chức như Ngân Hàng Thế Giới, IMF và CIA.

Ngày xuất bản bài viết này là 24/12/2022. Mong năm 2023 sẽ khác. Yêu các độc giả.