Lương tài xế taxi, Grab, và GSM của VinGroup

Sử dụng dịch vụ đã lâu, giờ mình mới chịu tìm hiểu về cách tài xế có thu nhập. Lưu ý đây chỉ lấy từ Google và vài người chạy Grab.

Có 3 thu nhập chính:

 • Lương cứng
 • Doanh thu sau tỷ lệ ăn chia
 • Thưởng của khách

Lương cứng của các hãng taxi truyền thống:

 • Mai Linh: 0
 • Vinasun: 0
 • Grab: 0
 • Be: 0
 • GoJek: 0
 • GSM [VinGroup]: lên đến 11 triệu.

Tỷ lệ ăn chia theo doanh thu [tài xế/hãng]:

 • Mai Linh: 50/50, 47/50 nếu thấp hơn 1.2 triệu/ngày.
 • Vinasun: 50/50
 • Grab: 70/30
 • Be: 75/25
 • GoJek: 75/25
 • GSM [VinGroup]: 2/75

Số tiền tài xế kiếm được nếu doanh thu 50 triệu:

 • Mai Linh: 25 triệu
 • Vinasun: 25 triệu
 • Grab: 35 triệu
 • Be: 37.5 triệu
 • GoJek: 37.5 triệu
 • GSM [VinGroup]: 12.5 triệu, cộng lương 11 triệu, tổng 23.5 triệu

Số tiền tài xế kiếm được nếu doanh thu 100 triệu:

 • Mai Linh: 50 triệu
 • Vinasun: 50 triệu
 • Grab: 70 triệu
 • Be: 75 triệu
 • GoJek: 75 triệu
 • GSM [VinGroup]: 25 triệu, cộng lương 11 triệu, tổng 36 triệu

Nghĩa là:

 • Nếu chạy cho taxi, tài xế chạy nhiêu ăn nhiêu, sau khi trừ chi phí và thuế.
 • Nếu chạy cho Grab/Be/GoJek, tài xế chạy nhiêu ăn bấy lâu, sau khi trừ chi phí và thuế. Xe tự lo.
 • Nếu chạy cho GSM của VinGroup, tài xế sẽ có lương cứng nhưng hoa hồng thấp hơn.
 • Nếu tài xế kiếm nhiều hơn 22 triệu/tháng, thì có thể tự chạy Grab hoặc taxi vì tỷ lệ 50/50 nên sẽ giữ lại nhiều tiền hơn.

Chưa tính chi phí như hao mòn xe, bảo hiểm, xăng, bảo trì và y tế. Mô hình nào cũng có ưu và nhược điểm. Tùy vào lựa chọn của mỗi người. Nếu sai, xin chỉ ra. Yêu các tài xế.