Logo mới của Xiaomi được thiết kế với giá 7 tỷ VND

Logo mới của Xiaomi được thiết kế với giá 7 tỷ VND bởi Kenya Hara. Họ không trả ông ta vì vài phút vẽ mà là cho 40 năm khổ luyện để đạt đến đỉnh cao nghệ thuật.

Bóc Phốt Tài Chính | 31.3.2021

Leave a Comment