Lịch sử tỷ giá USD/Việt Nam Đồng

Muốn biết một đồng tiền mất hay tăng giá bao nhiêu trong dài hạn, chúng ta có thể coi hiệu suất trong quá khứ.

Đây là tỷ giá của  USD/VND của năm 2000 và 2022.

 • 2000, 14000
 • 2022, 23900
 • Hiệu suất: VND giảm 70%

Lịch sử tỷ giá USD/Thái Baht

 • 2000, 40
 • 2022, 38
 • Hiệu suất: Baht tăng [ổn định] ở mức 5%

Lịch sử tỷ giá USD/Dollar Singapore

 • 2000, 1.6721
 • 2022, 1.4366
 • Hiệu suất: SGD tăng 14%

Lịch sử tỷ giá USD/Won Hàn Quốc

 • 2000, 1300
 • 2022, 1428
 • Hiệu suất: Won giảm 9%

Dựa theo biểu đồ quá khứ, VND là tiền mất giá mạnh nhất khi đã giảm 70% từ năm 2000, trung bình 2.46% mỗi năm. Đừng hiểu sai, VND không phải là tiền tệ mất giá nhiều nhất, chỉ là so với các nước trong khu vực.