Lao động trẻ em, tự nhiên hay bóc lột

Lao động trẻ em, tự nhiên hay bóc lột | Việc các doanh nghiệp toàn cầu như Nestle hưởng lợi từ lao động trẻ em đã xảy ra từ lâu. Đọc bình luận của đa số bạn ở đây thì tư duy chủ yếu thiên về doanh nghiệp. 

“Lỗi của nước đó chứ liên quan gì tới Nestle,” “Họ cũng muốn kiếm lời,” “Mốt Nestle phá sản thì mấy trẻ em kia cũng chết theo.”

Tôi không nói các bạn sai mà chỉ là thiếu tầm nhìn hoặc không có khả năng tư duy toàn diện. Bản thân tôi không tài giỏi gì nhưng xin giải thích vai trò của vận động chính sách và tác động của nó đến doanh nghiệp cũng như chính sách toàn cầu.

Nó hoạt động như sau.

  1. Nestle gián tiếp sử dụng lao động trẻ em thông qua các đơn vị hợp tác. Chủ yếu ở những quốc gia không có luật bảo vệ lao động.
  2. Một nhóm nhà hảo tâm và hoạch định chính sách chuyên nghiệp thấy vậy sẽ vận động. Họ lên án nạn lao động trẻ em ở các nước sử dụng và các doanh nghiệp đang hưởng lợi, ở đây là Nestle.
  3. Họ làm nội dung, trình chiếu phim và đâm đơn kiện doanh nghiệp ở nước có trụ sở.
  4. Người tiêu dùng biết về vấn đề và lên án nó. Họ gây áp lực cho Nestle.
  5. Nestle vì muốn bảo vệ hình ảnh và uy tín để tiếp tục kiếm lời thì cũng phải tái suy nghĩ lại chính sách. Từ đó họ tạo ra các học bổng, giám sát quá trình sử dụng lao động, xây dựng các nhà trường và các chương trình đào tạo. Tất cả làm vì muốn người tiêu dùng hài lòng để kiếm thêm lời.

Vậy có là lãng phí không. Hoàn toàn không. Nhờ vậy mà những người ở nước nghèo được đối xử tốt hơn, chính sách bảo vệ lao động được cải tiến và doanh nghiệp được phát triển lâu dài.

Đó là vì sao chúng ta có công đoàn và hàng loạt tổ chức người lao động. Nó giúp cân bằng quyền lực giữa doanh nghiệp và con người để cùng hướng đến sự bền vững.

Đó là tầm nhìn và tư duy của những người con người tiến bộ. Còn các bạn, những người ở một nước kém phát triển về giá trị nhân văn và chính sách, sẽ không bao giờ hiểu được. 

Nhờ những tổ chức đó mà Việt Nam đang dần thiết lập cơ chế bảo vệ và công đoàn để đáp ứng với tiêu chuẩn. Các doanh nghiệp cũng bớt bóc lột và hướng đến cái dài hạn hơn.

Sự chủ động của những con người vận động kia đang giúp ích cho tất cả, còn sự đần độn của những cá nhân suy đoán độc chiều thì không. Cho nên hãy bớt thể hiện và cảm ơn những người nói thay mình những điều ngay cả bản thân cũng không dám.

Bóc Phốt Tài Chính | 02.5.2021

Leave a Comment