Lần đầu phụ hồ

Hồi đó gia đình nới nhà. Ba nói phụ thì ổng trả công. Mình rảnh nên thử sức làm phụ hồ coi sao. Bưng gạch, lau quét đủ kiểu. Sau vài tiếng thì mệt quá, người nhức từ trên xuống dưới. Tạm ngừng, vô phòng mở máy lạnh để nghỉ giải lao 30 phút. Ai dè nằm xỉu luôn tới tối mới dậy. Đó là lần đầu tiên và cuối cùng làm phụ hồ.

Bóc Phốt Tài Chính | 05.4.2021

Leave a Comment