Lạm phát giảm nợ, nợ Shark Thuỷ

Shark Thuỷ nợ 3,000 tỷ đồng. Dù có gần 700 tỷ đồng nhưng vẫn không thể trả hết nợ. Cho nên ông ta đề xuất:

  • Xin miễn tiền lãi.
  • Lấy tài sản để quy đổi.
  • Hứa trả nợ trong 3-5 năm tới.

Điều ít ai nói ở đây là yếu tố lạm phát. Tiền ngày càng mất giá, nhất là ở Việt Nam. Lấy mức khiêm tốn 5% làm ví dụ. Tác hại sẽ là gì.

  • Nợ 100 đồng. Lạm phát 5%.
  • Cứ mỗi năm, giá trị nợ thật giảm 5%.
  • Sau 3 năm, giá trị nợ 100 đồng chỉ còn 85 đồng.
  • Sau 5 năm, giá trị nợ 100 đồng chỉ còn 77 đồng.

Đó cũng là một thủ thuật trốn nợ. Để lạm phát ăn bớt giá trị thật. Đến lúc chủ nợ nhận được tiền, nó chỉ còn phân nửa giá trị thật.

Suy nghĩ lớn hơn. Tiền trong BHXH cũng tương tự, lãi suất có đủ bù cho lạm phát?