Làm giàu cho bản thân là đóng góp cho đất nước

Làm giàu cho bản thân là đóng góp cho đất nước

“Năm 2008 mình về nước với bao hoài bão của tuổi 27. Nhưng chỉ sau 2 năm, mình nhận ra là đang đánh bạc với cuộc đời. 30 tuổi mình lại ra đi.”

Đó không phải là mình mà là bình luận của một bạn khác, nhưng cũng ít nhiều giống nhau.

Thời trẻ, ai cũng sung sức và trong lòng đầy năng lượng để đóng góp cho đất nước. Nhưng khái niệm yêu nước và xây dựng đất nước vào thời hiện đại đang bị ngộ nhận.

Yêu nước bây giờ không cầu bạn phải cầm súng ra chiến trường. Xây dựng đất nước cũng không còn là hy sinh tính mạng để được ghi vào sách sử.

Trong nền kinh tế thị trường, làm giàu cho bản thân chính là cách làm giàu cho đất nước.

Một đất nước là gì? Nó là một tập thể của hàng triệu người cộng lại. Mỗi người có kế hoạch và lợi thế khác nhau. Bạn làm giàu cho bản thân, người khác cũng vậy. Khi tất cả cộng lại, đó chính là thịnh vượng quốc gia.

Bạn không thể nào xây dựng đất nước khi sự nghiệp chưa vững và túi rỗng tiền. Hô hào khẩu hiệu có thể câu vài ngàn cái like trên Facebook nhưng tác động sẽ là gần không ngoài đời.

Khi hiểu được điều đó, bạn sẽ biết mình phải làm gì. Đó là làm giàu cho bản thân và chỉ cho chính bạn. Dù đó yêu cầu bạn rời quê vào thành phố, tạm xa Việt Nam vài năm, hay mạo hiểm rời Mỹ để về Sài Gòn đầu tư với vốn nhàn rỗi của mình.

Còn nếu bản thân chưa ổn định, yêu nước chỉ là khái niệm mơ hồ.