Làm gì với comment tiêu cực

Làm gì với comment tiêu cực | Nói về comment tiêu cực thì mình tự tin là nhận được đầy, ai theo dõi từ tháng 2 sẽ hiểu. Chủ yếu là từ mấy anh chị buôn coin, đầu cơ và FX. Ở đây xin không nói đúng sai và tranh luận về cơ sở của những thị trường đó nhé, nhường cho dịp khác.

Xin tập trung vào vào chủ đề là khi nhận được lượng phản ứng tiêu cực lên đến cả trăm hay ngàn người thì nên làm gì.

Mình xin chia ra 3 loại bình luận tiêu cực.

  1. Loại muốn tranh luận | Bạn nên phản hồi vì nó đóng vai trò quan trọng. Cho người ta thấy bạn tự tin với kiến thức của mình. Thậm chí về sau có thể biến thù thành bạn. Thay đổi quan điểm là điều bình thường.
  2. Loại khó mà thay đổi quan điểm | Vì ai cũng có niềm tin riêng nên bạn có tranh luận cỡ nào đi nữa cũng như không. Gần như vô tác dụng. Bạn nên phản hồi nhưng nếu không có hồi kết thì hãy dừng lại.
  3. Loại troll, đả kích cá nhân và chửi | Bình thường thì tôi thường thả tim, chủ yếu để xoay vấn đề về họ. Nhưng số lượng rất hiếm. Còn nếu nhiều quá thì làm lơ cho xong, chẳng vấn đề gì.

Nếu muốn thấy trình độ của một cá nhân thì đừng đọc nội dung mà coi cách họ trả lời bình luận. Lý do là bất cứ ai cũng có thể thuê người tạo nội dung nhưng không thể nào thuê người phản hồi.

Đó là lúc bạn khẳng định với mọi người sự tự tin của mình. Giống như làm sales vậy, mới bị từ chối không lẽ bỏ cuộc. Nếu bạn không đứng vững thì làm sao thuyết phục người khác về lập trường của mình.

Bình luận là cách bạn cho người ta thấy bạn không ngại va chạm với ai có quan điểm trái chiều. Từ từ thì thương hiệu cá nhân cũng sẽ được xây dựng.

Bóc Phốt Tài Chính | 06.7.2021

Leave a Comment