Kinh tế Việt Kiều quan trọng thế nào với Việt Nam

Trong năm 2022, Việt Nam có:

  • Xuất khẩu 371 tỷ USD
  • Kiều hối 19 tỷ USD

Kinh tế Việt Nam đã tăng quy mô gấp hai chục lần từ khi tái bình thường quan hệ với Mỹ. Kiều hối bây giờ chỉ 5% so với doanh thu xuất khẩu.

Nhưng, suy nghĩ vậy chưa đủ.

Xuất khẩu không phải là lợi nhuận, nó chỉ là tổng giá trị hàng hóa được xuất ra khỏi Việt Nam.

Ví dụ tiêu biểu là điện thoại Samsung.

  • Samsung lắp ráp điện thoại ở Bắc Ninh.
  • Họ xuất chiếc điện thoại trị giá 1000 USD.
  • Trên giấy, xuất khẩu của Việt Nam là 1000 USD.
  • Nhưng tiền công nhân nhận được chỉ chiếm 1%.

Các doanh nghiệp thu về 371 tỷ USD từ xuất khẩu, nhưng tỷ suất lợi nhuận bình quân chỉ là 5-10%. Sau khi trừ lương, hao mòn, và chi phí, ước tính họ còn lại 37 tỷ USD.

Ngay lúc này, vai trò của kiều hối được thấy rõ.

19 tỷ USD kiều hối là tiền mặt. Nếu là lợi nhuận, thì nó hiệu quả hơn doanh thu xuất khẩu.

Một người đi xuất khẩu lao động ở Nhật gửi về cho gia đình. Cha mẹ dùng tiền đó để xây nhà hay mua sắm. Số tiền đó tạo công ăn việc làm cho các doanh nghiệp, ngân hàng có thêm ngoại hối, nhà nước có thêm thu ngân sách, và tỷ giá USD/VND được ổn định.

Thành quả có được ngày nay là nhờ vào công lao của các doanh nghiệp sản xuất và hơn 4 triệu người Việt đang sống ở ngoài nước. Họ làm mọi ngành nghề, từ lao động ở Đông Á cho đến làm nails ở Mỹ.

Nếu không có lượng tiền này, thật khó để hình dung tiền Việt Nam sẽ giữ giá được bao lâu.