Kiếm $3000/tháng từ viết lách mà không cần kinh nghiệm

Có bạn trẻ gửi mình cái này, hơi sốc. Trích nguyên văn:

“Copywriting là ngành sẽ giúp bạn dễ dàng kiếm $2000-3000/tháng mà không cần bằng đại học và cũng không cần kinh nghiệm.”

Ở đây không chỉ trích cá nhân nào mà chỉ bàn về ý tưởng.

  1. Copywriting, hay nói rộng hơn là nghề viết về bất cứ mảng nào, là một ngành siêu cạnh tranh. Vì rào cản thấp, bất cứ ai cũng có thể gõ bàn phím, nên tỷ lệ sống sót cũng thấp theo.
  2. Đa số những người viết chuyên nghiệp mình quen có ít nhất bằng cử nhân kinh tế, tài chính, marketing, truyền thông, ngôn ngữ hoặc luật. Trong suốt 4 năm học, họ phải đọc và viết rất nhiều. Kỹ năng cũng từ đó mà ra chứ không từ trên trời rơi xuống.
  3. $2000 hay 40 triệu đồng/tháng là mức lương của quản lý tầm trung hoặc giám đốc ở Việt Nam rồi. Dù làm việc cho khách nội địa hay quốc tế. Còn không thì có nhiều năm kinh nghiệm và thương hiệu. Cho nên một người không có kinh nghiệm thì khó mà đạt được mức đó, nếu không phải là hoang tưởng.
  4. Vị trí cơ bản và thấp nhất có lẽ là gõ SEO nội dung chất lượng thấp. Gọi là “content factory,” làm công nhân gõ chữ. Cái này ở Việt Nam nhiều vì lương thấp nên làm gia công cho nước ngoài. Lương 5-15 triệu.
  5. Viết chỉ là một kỹ năng chứ không phải là cái ngành. Bạn phải có một ngành chuyên môn nào đó nếu muốn đi xa.
  6. Copywriting là một nhánh trong ngành marketing hoặc xuất bản. Bạn sẽ làm việc chung với bên PR, phân tích, khách hàng và nội dung. Chứ không thể nào tự xuất hiện được.
  7. Giá trị của một bài viết sẽ không đến từ chữ. Mà sẽ từ thương hiệu nhà xuất bản và tác giả. Khi bạn không có kinh nghiệm hay thương hiệu thì một tuyệt tác cũng bị bác bỏ vì người ta chưa tin tưởng bạn.
  8. Nếu làm freelance thì trước tiên phải có kinh nghiệm, portfolio nội dung và uy tín. Nếu không thì lấy gì để thuyết phục người khác khi họ không biết bạn là ai?

Không ai cấm bạn viết, mở khóa học, đào tạo, phát triển nghề nghiệp hay đặt mục tiêu. Nhưng đừng nói phi thực tế. Nó không những làm các bạn trẻ ảo tưởng và đi lệch hướng, mà còn hủy hoại uy tín của mình về sau.

Còn chưa có bằng đại học hay kinh nghiệm mà kiếm được $3000 từ viết lách thì chỉ có cách bán khóa học dạy cách kiếm $3000 và $3000 cũng từ doanh thu đó mà ra.