Không có nước nào cho người dân rút BHXH 1 lần như Việt Nam

Không có nước nào cho người dân rút BHXH 1 lần như Việt Nam

Đúng. Bỏ qua chính kiến của bạn về Bảo Hiểm Xã Hội của Việt Nam, thì đúng là không có một nước nào trên thế giới cho phép người dân rút sớm tiền BHXH trước tuổi về hưu.

Ở Mỹ, Úc hay Châu Âu, nếu rút trước hạn thì sẽ bị trừ tiền và bãi bỏ phần ưu đãi lợi tức.

Nhưng nói như vậy thì chưa đủ.

Tuy Mỹ Âu không cho người dân rút BHXH trước hạn, nhưng họ có giải pháp để người dân không cần phải làm điều đó.

BHXH chỉ là một phần trong cơ chế an sinh xã hội.

Đây mới là lý do vì sao.

  • Từ khi sinh ra, bạn được hưởng y tế trọn gói.
  • Khi đi học, bạn không phải tốn tiền.
  • Mất việc, bạn có trợ cấp thất nghiệp.
  • Gia đình đói, bạn có tiền tem phiếu lương thực.
  • Làm ăn thua lỗ, bạn có thể khai phá sản để được bảo vệ.
  • Nếu bị tai nạn hay tàn tật, bạn có trợ cấp thương vong.

Chính vì những cái đó, nên người dân không cần rút tiền BHXH sớm. Họ có thể an tâm vì suy nghĩ dài hạn.

Còn Việt Nam có cơ chế tương tự không? Không. Nếu bạn thiếu tiền, mất việc, hay bị tai nạn, tiền trong quỹ BHXH của mình là cách tự cứu bản thân duy nhất.

Cho nên sẽ là sai lầm nếu so sánh mà không giải thích vì sao.

Ngày xưa đọc báo để có kiến thức, bây giờ phải có kiến thức mới đọc được báo. Vì những tiêu đề như: “Không có nước nào cho người dân rút BHXH 1 lần như Việt Nam.”