Khoe lời lỗ khi chơi chứng khoán

Khoe lời lỗ khi chơi chứng khoán | Theo thống kế của nhiều công ty môi giới thì như sau. 

1. 80% tài khoản lỗ. Tức có giá trị thấp hơn ban đầu. 

2. Tầm 50% ngừng hoạt động vì lỗ. 

Ở Mỹ Âu thì đó như quy luật nên ở Việt Nam cũng không khác gì. Nhất là forex, đa số banh hết. 

Nhưng khi bạn lên Facebook thì chỉ thấy như sau. 

1. “Tôi mới bán ra ở đỉnh. Thoát lỗ.”

2. “Mới ăn con kia 50%.”

3. “Tháng này toàn xanh. 20%.”

Theo kinh nghiệm thì đa số láo. Bản thân thôi đã từng đầu cơ nên hiểu rõ hết. Nữa thắng tầm 50-60% là cao. Nhưng bạn sẽ không bao giờ thấy họ khoe khoản lỗ. 

Bóc Phốt Tài Chính | 03.2.2021

Leave a Comment