Khoản đầu tư lâu nhất của tôi kéo dài hơn 5 năm

Khoản đầu tư lâu nhất của tôi kéo dài hơn 5 năm | Tôi bắt đầu thay đổi tư duy và tầm nhìn về đầu tư cách đây tầm 10 năm, nhớ là vậy. Đây là một trong các khoản đầu tư kéo dài lâu nhất.

Vào năm 2017 thì tôi bắt đầu mua quỹ index E1VFVN30 và FUESSV50, một cái ăn theo index VN30 còn cái kia thì VN50. Để kiềm chế bản thân thì tôi mua và để đó. Thậm chí, tự khóa tài khoản để lập kỷ luật cho bản thân.

  1. Số tiền không nhiều, lúc đó giá niêm yết ban đầu là 10,000 VND nên tôi mua 300, tổng giá trị 3 triệu VND. 
  2. Sau 5 năm, 2017-2021, thì bây giờ nó có giá 23,000 VND và số tiền kia giờ là 6.3 triệu.
  3. Hiệu suất tính ra là 18% mỗi năm. Không tệ chút nào so với 90% người ngoài kia đang thua lỗ.

Hiện tại thì khó mà làm gì với số tiền này. Nhưng đây chỉ là một trong các tài khoản tôi sở hữu. Ngoài nó thì còn E1VFVN30 ở thị trường Việt Nam, SPY ở thị trường Mỹ và IOZ ở thị trường Úc.

Tôi mua rồi ép bản thân phải tuân thủ tầm nhìn đặt ra và tuyệt đối không được đầu cơ. Khi nhìn lại thì tôi tự tin đó là lựa chọn vô cùng tuyệt vời. 

Bây giờ thì tài khoản có giá trị lớn nhất thì tương đương với một chung cư bình thường ở Sài Gòn. Nhưng đó là quỹ hưu trí, tôi sẽ để đó đến tầm 40-50 tuổi bán rồi về hưu sớm.

Bài học ở đây là nếu bạn muốn tồn tại lâu dài thì hãy có tầm nhìn dài hạn, kiên nhẫn và né xa đầu cơ chụp giật. Lãi suất kép và thời gian sẽ đứng về phía bạn.

Tôi không ép ai ở đây phải làm như tôi, chỉ chia sẻ kinh nghiệm thôi. Tôi không chỉ nói mà còn thực hiện, đây là một ví dụ.

Bóc Phốt Tài Chính | 08.6.2021

Leave a Comment