Index Việt Nam hôm kia giảm kỷ lục 5% thì có đáng sợ không?

Index Việt Nam hôm kia giảm kỷ lục 5% thì có đáng sợ không? Ngắn gọn là không vì lý do sau.

  1. Là người đã theo dõi hơn 10 năm thì đã chứng kiến cả chục ngày như vậy. Google là ra. Những năm 2008 thì còn thê thảm hơn, lúc đó khối lượng giao dịch thì ít hơn so với bây giờ.
  2. Ở thị trường Mỹ thì có ngày tăng hoặc giảm 5% là bình thường. Thậm chí đó chưa phải là cao nhất. Kể từ năm 2000 thôi thì mức giảm cao nhất trong ngày của Dow Jones là 9.99%. Còn 5% là quá bình thường.

Cho nên mọi người không có gì phải sợ. Những ai đã sống qua cả hai chu kỳ kinh tế cũng hiểu. Đừng để báo chí làm bạn sợ. 

Hình đi kèm cho thấy những ngày giảm sâu nhất của Dow Jones từ năm 2000.

Bóc Phốt Tài Chính | 22.1.2021

Leave a Comment