Huế dạy Nữ Công Gia Chánh, còn Nam Công thì sao

Huế dạy Nữ Công Gia Chánh, còn Nam Công thì sao | Nếu nếu dạy “Nữ” Công Gia Chánh thì cũng nên dạy “Nam” Công Gia Chánh. Vì những cái đó bây giờ không còn là đặc thù của phái nữ nữa. Ngày xưa đàn ông đi làm, phụ nữ ở nhà vì khác biệt sức mạnh cơ thể. Nhưng bây giờ trong nền kinh tế sáng tạo thì giá trị năng suất của cả hai đều gần nhau.

Tại sao người nữ phải luôn nấu ăn mà người nam không phụ. Điều đó đâu có khó gì. Thật vô lý khi chỉ nhắm đến phái nữ và bắt họ phải sống theo chuẩn mực. Vậy đàn ông thì làm gì mà được tự do sống ngoài khuôn khổ. Tào lao.

Nếu triển khai thì nên dạy đàn ông cách cư xử có văn hóa, không hút thuốc, không được dùng bạo lực, không chửi bậy, đi toilet nhớ bấm nước. 

Nên gọi là “Kỹ Năng Sống” sẽ đúng hơn vì cả con trai và gái đều cần nó. Bây giờ đàn ông cũng nên nấu ăn, cư xử cho văn hóa và phụ người nữ trong việc nhà. Ngược lại, người nữ bây giờ phải đi làm kiếm tiền phụ gia đình chứ đâu có ở không nữa.

Thật mắc cười vì trong năm 2021 mà còn tư tưởng bảo thủ như thế này. Tôi thì thấy “Nam” công gia chánh mới đáng dạy, còn Nữ công thì có lâu rồi. Đúng không mấy anh?

Bóc Phốt Tài Chính | 12.3.2021

Leave a Comment