HOSE đề xuất nâng lô 1,000 cho mã dưới 30,000đ

HOSE đề xuất nâng lô 1,000 cho mã dưới 30,000đ | Đề xuất này của lãnh đạo HOSE hoàn toàn không thuyết phục.

  1. Áp dụng lô 1000 với cổ phiếu dưới giá 30,000đ vẫn là 30 triệu đ/giao dịch. 
  2. Còn lô 100 với cổ phiếu 100,000đ thì là 10 triệu đồng.

Đa số người Việt Nam có thu nhập trung bình 10 triệu. Mỗi tháng dư tầm 5 triệu để đầu tư, thực tế thì thấp hơn nhiều. Hiện tại các mã lớn cần hơn 10 triệu để mua. Nếu áp dụng lô 1000 thì các mã nhỏ sẽ nằm ngoài khả năng. Nghĩa là họ không thể mua mã lớn và nhỏ, ngay cả các mã “rác” cũng không thể vì quy định lô đề xuất.

Giải pháp rất đơn giản, đó là cho các công ty quốc tế với kinh nghiệm đấu thầu rồi nâng cấp. Quá đơn giản, vậy tại sao phải tốn thời gian để làm gì trong khi đây không phải là chuyên môn của người quản lý hành chính. Trong khi đáng lẽ ra đã khắc phục từ lâu rồi chứ không phải chờ đến bây giờ.

Nếu cải tiến và cho nhà đầu tư cá nhân tham gia nhiều hơn thì HOSE sẽ có thêm doanh thu từ giao dịch, doanh nghiệp sẽ tiếp cận thêm vốn. Đôi bên đều có lợi. Còn như hiện tại thì chứng khoán là sòng bạc cho dân nghèo vì họ chỉ có thể mua mã rác và là sân chơi cho người giàu vì chỉ họ mới có khả năng mua giá cao.

Bóc Phốt Tài Chính | 25.3.2021

Leave a Comment