Học để thoát nghèo, sức mạnh của trí tuệ

Học để thoát nghèo, sức mạnh của trí tuệ | Bây giờ bạn là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nghèo hoặc không khá giả gì. Cha mẹ không dư tiền bạc, không có quan hệ và bản thân bạn cũng không có lợi thế gì xuất chúng. Cách nhanh và có lẽ là duy nhất để thoát ra khỏi vòng xoay bần cùng đó là học vấn. Không nhất thiết là đại học nhưng khó có cách nào tốt hơn.

Trừ khi bạn may mắn sinh ra trong gia đình giàu có thì đã có lợi thế. Bạn có thể an tâm nghỉ học để khởi nghiệp hay theo đuổi mục đích riêng. Nhưng đối với đại đa số trường hợp còn lại thì không. Cho nên tôi luôn bất ngờ và nghi ngờ khi ai đó nói “Bằng cấp không nói lên điều gì” hoặc “Đại học không phải là tất cả.” 

Đây không phải là thời phong kiến hay đồ đá nữa mà là kỷ nguyên của kinh tế trí tuệ, nơi sự sáng tạo và chất xám là chìa khóa của mọi sự phát triển. Một con người bình thường nếu có được kiến thức và bằng cấp sẽ khó mà nghèo hoài được. 

Vì nếu không có tiền hay quan hệ thì còn cách nào tốt hơn? Chẳng có. Cho nên đừng lôi mấy cuốn self-help hay thuyết khởi nghiệp ra nói chuyện với tôi.

Bóc Phốt Tài Chính | 04.3.2021

Leave a Comment