Hiệu suất thuê nhà và giá trị thật

Hiệu suất thuê nhà và giá trị thật | Nếu muốn biết giá trị thật của bất động sản thì có thể tính hiệu suất cho thuê, là lấy tiền thuê mỗi năm chia cho giá mua. 

1. Mức trung bình là 4-5%. 

2. Nhưng trong vài năm gần đây thì nhiều chỗ chỉ có 3%. 

3. Với giá này thì tôi tính chỉ ra 2.5-3%. Quá thấp. 

Điều này có nghĩa là người ta không cần cho thuê mà đánh cược vào tăng trưởng. Hoặc họ đang mua ở giá quá cao, vượt xa giá trị thật của nó. 

Tôi thực sự không thấy bất cứ lý do hay giá trị gì để đất Thủ Đức lên giá, trừ việc nó được lên cấp thành phố, vốn chỉ là cái mác. 

Bóc Phốt Tài Chính | 27.1.2021

Leave a Comment