HENRY, 10 triệu người Việt Nam lương $75,000

HENRY, 10 triệu người Việt Nam lương $75,000 | Chằng hiệu họ lấy số liệu từ đây mà nói Việt Nam có nhiều HENRYs, định nghĩa là người có thu nhập $75,000-250,000 mỗi năm. Quy ra là từ 1.7 tỷ đến 5.7 tỷ mỗi năm, hoặc 141 đến 475 triệu mỗi tháng.

Sau đây là mức lương bình quân ở Việt Nam.

  1. Người lao động 6.7tr/tháng.
  2. Dân văn phòng 10tr/tháng.
  3. Quản lý trung cấp 20tr/tháng.
  4. Giám đốc trở lên 40tr/tháng.

Chưa kể số lượng việc làm lương cao rất ít và chi dành cho người có lâu năm kinh nghiệm. Lấy đâu ra 100-400 triệu mỗi tháng mà gọi là HENRY? Nói chi đến “10 triệu người Việt Nam?” Quá tào lao và phi thực tế.

Bài của CNBC chắc được viết bởi một người mới ra trường, họ lấy số liệu tài sản rồi quy ra. Nhưng cũng không thể có mức đó được.

Bóc Phốt Tài Chính | 19.2.2021

Leave a Comment