Giọng gái Đà Nẵng dễ thương nhất

Giọng gái Đà Nẵng dễ thương nhất. Mình không có nịnh mà nói thật lòng đó. Nó không ngọt ảo như Hà Nội, không thẳng thắn như Sài Gòn. Nó pha trộn chút gió Lào và Biển Đông. Khi cộng lại thì thành giọng của thành phố sông Hàn.

  1. “Răng rứa?”
  2. “Cái ni nì.”
  3. “Hắn đi mô?”
  4. “Đè Nẽng.”
  5. “Hông hỉu chi mô.”

Nghĩ tới mình đỏ mặt vì độ dễ thương của mấy em. Đà Nẵng đáng yêu vì mấy em đó. Anh yêu!

Bóc Phốt Tài Chính | 16.3.2021

3 thoughts on “Giọng gái Đà Nẵng dễ thương nhất”

  1. At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

Leave a Comment