Giới hạn giao dịch của sàn Hà Nội và Hồ Chí Minh

Giới hạn giao dịch của sàn Hà Nội và Hồ Chí Minh | Hình như có gì đó sai sai. 

  1. Sàn Hồ Chí Minh | Có 403 mã, giới hạn 900,000 lệnh/ngày.
  2. Còn sàn Hà Nội | Có 354 mã nhưng giới hạn lại là 20-30 triệu/ngày.

Nghĩa là mặc dù HOSE là sàn lớn hơn, có nhiều công ty lớn niêm yết tại đây nhưng số lệnh được thực hiện lại ít hơn. Trong khi đó sàn Hà Nội nhỏ và chứa nhiều mã rác thì lại được giao dịch gấp 20-30 lần.

Thị trường chứng khoán Việt Nam quá nhỏ để tách. Hiện tại tổng quy mô chỉ là 986 tỷ hoặc $43 tỷ [số liệu cần coi lại]. Nó còn thua một rổ cổ phiếu ở thị trường Âu Mỹ nữa. Tách ra hai sàn chỉ làm mọi thứ phức tạp không cần thiết. Cả hai nên sát nhập và có hai chi nhánh. Chứ như bây giờ thì quá phiền phức và rườm rà. Giống như có hai thủ đô chen lấn nhau vậy.

Mỗi thành phố có chức năng riêng và nên tập trung vào thế mạnh. Hà Nội là trung tâm điều hành quốc gia, Hồ Chí Minh là trung tâm tài chính. Cứ vậy mà làm. 

Mỗi lần giao dịch cổ phiếu Việt Nam thì tôi rất bực vì chậm, bây giờ còn có chuyện mua theo lô 100. Nó chỉ khiến người nhỏ lẻ ham “chơi” mã rác với tâm lý đánh bạc. Chứng khoán là kênh cuối cùng để người dân phát triển tài sản cá nhân. Cũng là cách kết nối doanh nghiệp với vốn nhàn rỗi. Cho nên đừng tăng rào cản rồi biến nó thành sân chơi của riêng người giàu.

Bóc Phốt Tài Chính | 03.3.2021

Leave a Comment