Giới hạn của lương thấp

Giới hạn của lương thấp | Gia công giá rẻ là lợi thế của Việt Nam nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Hiện tại với lương cơ bản chỉ tầm $3000 thì điều này quá hấp dẫn.

Các doanh nghiệp sản xuất đến đây vì họ có thể tiết kiệm chi phí. Đổi lại thì họ tạo việc làm và người dân có thu nhập. Đôi bên đều có lợi.

Nhưng cái gì cũng có mặt trái.

Lương thấp chỉ khuyến khích doanh nghiệp làm gia công giá trị thấp. Họ thuê công nhân làm điện thoại và áo rồi bán với giá cao gấp trăm lần.

Lương thấp không tạo động lực để doanh nghiệp tự động hóa và áp dụng công nghệ. Tại sao phải mua cái máy $100,000 trong khi có thể thuê một công nhân lương 5 triệu mỗi tháng?

Lương thấp vắt kiệt tuổi trẻ để rồi đến tuổi 40 thì không còn sức lực nữa.

Lương thấp không thúc đẩy sáng tạo và cải tiến.

Quá trình di chuyển từ gia công lên sản xuất cần thời gian. Nhưng với lương thấp thì nó sẽ lâu vì doanh nghiệp quá phụ thuộc vào tay chân con người.

Lương thấp ban đầu tưởng chừng là lợi thế nhưng vừa là một rào cản.

Bóc Phốt Tài Chính | 27.10.2021

Leave a Comment