Giới hạn của Google Translate và vai trò của người dịch

Giới hạn của Google Translate và vai trò của người dịch | Tác động của công nghệ đối với ngành xuất bản là quá rõ. Nếu trước đây Google Translate dịch hơi tệ thì bây giờ nó làm tương đối tốt. Đến mức đưa cho nó bất cứ nội dung gì thì phiên bản dịch cũng khá chính xác.


Tuy nhiên, vì là cái máy nên nó sẽ không bao giờ giống như con người được. 

  1. Cái máy chỉ có thể dịch chữ sang chữ chứ không hiểu ngữ cảnh và cảm xúc.
  2. Cái máy không thể điều chỉnh văn phong cho đối tượng đọc. Chỉ con người mới có thể làm được điều này.
  3. Cái mày không thể nào hiểu văn hóa, chỉ người biên tập với có thể biết được.

Trước đây, tiếng Anh có thể được coi là kỹ năng, nhưng bây giờ nó chỉ là công cụ vì quá nhiều người biết rồi. Trong ngành xuất bản nội dung thì vai trò của người dịch, viết và biên tập không phải là chuyển ngữ nữa mà là viết lại kèm với sự sáng tạo. 

Sai lầm của nhiều bạn mới vô ngành là soi từng chữ và câu để dịch sát nghĩa. Đó là ngộ nhận chết người. Nếu người ta muốn bạn làm vậy thì đã thuê cái máy hoặc dùng Google Translate. Cái họ cần ở bạn chính là kiến thức cá nhân, cách biên tập và sự am hiểu về độc giả.

Tôi xin ví dụ trong tấm ảnh đi kèm. Có ba thứ: phiên bản gốc, bản Google Translate và bản tôi dịch. Nếu so sánh thì phiên bản con người biên tập dễ đọc và có giá trị hơn cái mày.


Đó là chức năng của bạn. Đừng đọc mấy bài tiếng Anh, dịch từng chữ, chẳng ai cần đâu mà chỉ chứng minh bạn là kẻ thất bại về tư duy. Hãy dùng tiêu đề và ý chính để biên tập lại nội dung kèm với sự sáng tạo của chính mình. Chỉ như vậy thì bạn mới tồn tại và phát triển được.

Bóc Phốt Tài Chính | 08.1.2020

Leave a Comment