Giải cứu bất động sản

“Tại sao phải giải cứu thị trường bất động sản khi chính họ tạo nên tình thế hiện nay?” – Nguyễn Văn Đức, doanh nhân

Nền tảng hoạt động của kinh tế thị trường dựa trên nguyên lý cung cầu, cạnh tranh và lời lỗ.

  • Cung cầu: người bán và mua hợp tác tự nguyên để đôi bên có lợi.
  • Cạnh tranh: các thành viên trong nền kinh tế phải thuyết phục khách hàng bằng chất lượng, giá cả và tính sáng tạo.
  • Lời lỗ: doanh nghiệp làm tốt thì được lời, làm sai thì bị lỗ. Như đèn xanh và đèn đỏ.

Một khi những yếu tố trên bị đảo lộn, chúng ta không còn thị trường nữa mà là một sân chơi cho nhóm lợi ích. Điển hình là bất động sản Việt Nam. Khi thị trường lên thì một số người được lợi, người dân gánh. Còn khi thị trường giảm, thì họ muốn người dân cứu vớt.

Người dân Việt Nam sẽ được gì khi rót tiền để tiếp tục bơm thổi giá nhà đất hay các dự án bản vẽ?

Bất động sản không phải là nền kinh tế. Cứu các đại gia thì những hộ kinh doanh, nhà sản xuất, hay người trẻ đang thèm khát mua nhà sẽ phải chịu cực thêm. Nếu để thị trường nhà đất Việt Nam tự điều chỉnh, thì sẽ tốt hơn cho tất cả.

Đó mới là thị trường. Mà Việt Nam có theo kinh tế thị trường đúng nghĩa không?