Giá trị của hộ chiếu Việt Nam là gì?

Đó là khi một công dân gặp nạn, người đó sẽ được bảo vệ, dù ở bất cứ nơi đâu. Khi quyền lợi của một cá nhân bị xâm phạm, đó là sự tấn công vào tất cả.

Nguyên lý cơ bản của công dân, quốc tịch và quốc gia.

Nhưng sau khi coi clip một người lao động Việt Nam ở Nhật bị lôi kéo đi ngay trong Đại Sứ Quán. Bạn sẽ có chút hoài khi về giá trị công dân Việt Nam.

Theo lời kể. Anh ta là một người lao động bất hợp pháp. Sai thì phải bị xử phạt và trục xuất. Điều đó không ai bàn cãi.

Điếu khiến nhiều người phẫn nộ ở đây là sự xâm phạm của khái niệm công dân.

Nó xảy ra trong khuôn viên của Đại Sứ Quán Việt Nam, trước sự chứng kiến của hàng chục người Việt Nam.

Nếu anh kia sai, cảnh sát Nhật nên bắt, chứ không phải là nghiệp đoàn lao động.

Đặt ngược tình huống. Giả sử bây giờ một công dân Nhật đến một nước khác làm gì đó sai, nhưng anh ta vào trong  Đại Sứ Quán Nhật. Sẽ không có người nào đám bước vào trừ khi có sự cho phép.

Nếu một công dân khác bị đối xử như vậy ngay trong Đại Sứ Quán, nó sẽ trở thành một khủng hoảng ngoại giao.

Coi clip, bạn sẽ suy ngẫm.

Giá trị của quốc tịch là gì?