Giá nhà Việt Nam và thuyết tiền tệ

Giá nhà Việt Nam và thuyết tiền tệ | Giá nhà đất ở Việt Nam tăng chỉ có thể giải thích bằng thuyết tiền tệ. 

  1. Chính phủ (ngân hàng nhà nước) in tiền. 
  2. Đưa vô hệ thống ngân hàng.
  3. Ngân hàng có thêm tiền cho vay. 
  4. Doanh nghiệp có thêm tiền đầu tư, công ty bất động sản có thêm tiền đầu cơ và người dân có thêm tiền tiêu. 
  5. Khi số lượng tiền mới tạo đó được đưa vô nền kinh tế thì nó đẩy giá của hàng hoá, dịch vụ, cổ phiếu và nhà đất lên. 

Nhất là sau đợt COVID-19, các chính phủ khắp nơi đua nhau bơm tín dụng để cứu kinh tế. Mỹ và Châu Âu in cả nghìn tỷ, Việt Nam thì cũng không thua kém. Đây không phải là dấu hiệu phát triển mà là hiệu ứng tiền tệ. 

Đó là vì sao mặc dù suy thoái kinh tế nhưng giá nhà đất vẫn tăng một cách khó hiểu và bất chấp mọi quy luật. Nó sẽ không ngừng mà sẽ tiếp tục. Ai nói nó sập thì quá ảo tưởng. 

Tác hại lớn nhất là nó đẩy giá nhà vượt tầm mua của đa số người dân và làm giàu cho tầng lớp sở hữu tài sản. Với đồng lương làm công bây giờ thì mấy chục năm vẫn chưa mua được nhà. Giàu càng giàu, nghèo càng nghèo.

Nguy hiểm hơn là nó tạo ra một nhóm người đánh cược với nhà đất rồi nghĩ lạm phát là tài năng. Nhưng quy luật đã vậy, rất khó thay đổi trừ khi chính phủ ngừng in tiền và còn lâu mới có chuyện đó. 

Cho nên ở Việt Nam thì nhà đất vẫn là kênh đầu cơ hàng đầu với hiệu suất vượt trên tất cả tài sản còn lại. Tôi cũng không phải ngoại lệ, để dành cuối năm hốt một căn hoặc lô đây. 

Bóc Phốt Tài Chính | 23.2.2021

Leave a Comment