FOMO và sốt tiền ảo Shiba Inu

Shiba Inu, một loại tiền ảo trước đây được ví như tiền rác, đã tăng hơn 7 triệu phần trăm kể từ khi ra đời vào tháng 8 năm 2020. Hiện tại, nó đã trở thành đồng tiền mã hóa lớn thứ 11 với tổng vốn hóa hơn $38 tỷ.

Vậy thì lý do gì đã khiến nó tăng trưởng khủng khiếp đến vậy.

Nhiều người sử dụng nó hơn trong nền kinh tế? Không.

Nó có công nghệ đặc trưng và đột phá? Cũng không.

Nó sẽ tạo ra sản phẩm và doanh thu? Càng không.

Sau tất cả thì chỉ có một yếu tố giải thích, FOMO.

Fear Of Missing Out.

Thuật ngữ này miêu tả tâm lý sốt đầu cơ của đám đông mà không cần lý do hay cơ sở gì. Họ mua vì thấy người khác mua, người khác mua vì nghĩ rằng giá cả sẽ tiếp tục tăng, đám đông mua vì họ nghĩ có thể bán lại với giá cao hơn cho người khác.

Khi cơn sốt lên tới đỉnh, con người mất hết lý trí vì lúc đó họ chỉ quan tâm đến ảo giác lợi nhuận.

Nhưng hãy dừng lại và hỏi. Một loại tiền ảo không sản xuất ra gì, không có gì đặc trưng và chỉ được lập ra để giải trí thì có lý do gì để tồn tại.

Chẳng có, chỉ là tâm lý bầy đàn của đám ông. Đó cũng là dấu hiệu của FOMO.

Bóc Phốt Tài Chính | 30.10.2021

Leave a Comment