Facebook chặn Australia, lỗi của ai

Facebook chặn Australia, lỗi của ai | Đây là lỗi của chính quyền Úc, một sai lầm nhỏ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Họ muốn ban hành luật yêu cầu các mạng xã hội phải trả phí cho người làm nội dung, tức những công ty tin tức và truyền thông. Để phán bác lại thì Facebook tạm ngừng đăng tải nội dung liên quan để khỏi phải “trả phí.”

Khi bạn dùng mạng xã hội dù là Facebook hay Twitter thì bạn đã cam kết tuân thủ nội quy của họ, mỗi người một việc. Họ cấp cho bạn nền tảng để kết nối với người khác, những thứ đó rất tốn kém chứ không phải là miễn phí. Ngược lại, bạn được sử dụng miễn phí để phát triển thương hiệu và tương tác với bạn bè. Hai bên đều có lợi chứ không ai phải chịu thiệt.

Bây giờ bắt Facebook hay Google trả phí cho nội dung thì chẳng khác nào giết chết nền tảng. 

Rất nhiều người làm nội dung nhỏ lẻ đã bắt đầu và thành công trên các nền tảng miễn phí. Họ không cần thu trực tiếp gì mà còn trả phí ngược lại để quảng bá thương hiệu. Cái họ nhận được là lượng truy cập và web của mình, phổ rộng uy tín và được nhiều người biết đến. Đó là thành công rồi.

Giả sử bây giờ Việt Nam, Châu Âu hay Mỹ yêu cầu Facebook phải trả phí cho người xuất bản nội dung thì có lẽ mô hình mạng xã hội miễn phí sẽ sụp đổ. Chỉ có cách thu phí người dùng để làm được điều đó.

Facebook là công ty riêng với quy định. Thích thì dùng, không thì thôi. Đừng sử dụng dịch vụ miễn phí rồi đòi hỏi, vì bạn đang yêu cầu sự nghịch lý. Nếu ai đó có đủ lực để làm nền tảng khác thì xin mời nhưng họ cũng không thể trả phí cho nội dung được trong khi chỉ đóng vai trò trung gian giữa kết nối con người với nhau. Đừng nhầm lẫn khái niệm. 

Nếu chính quyền Việt Nam ra luật can thiệp tương tự, yêu cầu “Facebook và mạng xã hội phải trả phí cho người tạo nội dung” thì tôi bảo đảm sẽ bị chửi ầm lên là “Lũ độc tài, can thiệp vào tự do kinh doanh tư nhân.” Nhưng đây là chính phủ Úc nên người ta chửi Facebook trong khi không hiểu sự việc. Cái gì ra cái đó, đúng thì tôi khen, tồi thì tôi chê. Úc làm không có nghĩa là họ đúng. Hãy để doanh nghiệp tư nhân quyết định chính sách của mình.

Bóc Phốt Tài Chính | 19.2.2021

Leave a Comment