Đường 3 tháng 2 ở Vũng Tàu và nắp cống

Đường 3 tháng 2 ở Vũng Tàu và nắp cống | Đường 3 tháng 2 ở Vũng Tàu rất đẹp, chạy siêu đã. Nhưng có điều mình không thích là nhiều đoạn xây cực ẩu, nhất là làn cho xe hai bánh.

Ghét nhất là mấy cái nắp ống cống nằm giữa đường. Hướng từ Vũng Tàu đi Bà Rịa thì ít thấy. Còn Hướng Bà Rịa đi Vũng Tàu thì nhiều. Lần trước chạy vào buổi tối, trước mình là một chị xém té xe vì cái này. Đèn đường nhiều chỗ cũng mờ nữa.

Thiết kế đường mà muốn bực. Đã bỏ công thì hãy làm cho trọn. Coi xi măng không ngay và chỗ cao chỗ thấp kìa.

Nhưng dù gì thì mình thích đường này vì nó có nhiều cây. Ai thích chơi xe đạp thì hãy đi đường này, cũng được 40-50 km đi và về từ Vũng Tàu.

Mình chia sẻ không biết có bạn nào cùng suy nghĩ không. Yêu gái Vũng Tàu. Yêu Vũng Tàu.

Hình: yêu Vũng Tàu

Bóc Phốt Tài Chính | 17.3.2021

54 thoughts on “Đường 3 tháng 2 ở Vũng Tàu và nắp cống”

  1. buy viagra and cialis online Fluid filtration is mainly guided by the difference between the hydrostatic gradient hydrostatic capillary pressure Hcp and hydrostatic interstitial pressure Hip multiplied by K permeability index and oncotic gradient oncotic capillary pressure Ocp and oncotic interstitial pressure Oip multiplied by Оґ reflection coefficient

  2. This is called the cytochrome P450 enzyme system where a liver cell takes a toxic chemical and through a process of oxidation, reduction, hydrolysis or hydroxylation turns it into a less harmful substance viagra chocolate Although she sometimes gets tired of always having to do things the hard way, of always being the one who pushes open the door and becomes the example others learn from, in the case of her cancer diagnosis, I want so much for that to be her role in life

Leave a Comment