Đừng coi diễn biến chứng khoán mỗi ngày

Đừng coi diễn biến chứng khoán mỗi ngày | Coi diễn biến thị trường mỗi ngày là một thú vui mang lại nhiều hại hơn lợi đối với những ai đầu tư. 

1. Nó làm bạn rối trí một cách không cần thiết.

2. Nó chỉ là thông tin về diễn biến trong ngày và ngắn hạn. Hãy nhìn rộng ra.

3. Nó là chủ đề để báo chí câu view chứ không có gì hơn.

Những cổ đông lớn không lẽ bán mỗi lần giảm rồi mua lại khi lên. Họ để đó và tập trung làm ăn. Bạn cũng nên vậy, vì mình nắm cổ phần của những doanh nghiệp tạo ra sản phẩm và dịch vụ chứ đâu phải đánh cược gì.

Nên tốt nhất hãy bỏ qua những thông tin dễ gây hại cho não và đi nhìn gái banker, não bạn sẽ cảm thấy tươi sáng và yêu đời hơn. 

Bóc Phốt Tài Chính | 28.1.2021

Leave a Comment