Đồ ăn trên Grab Foods hay Uber Eats cao hơn ngoài quán 20-30%

Đồ ăn trên Grab Foods hay Uber Eats cao hơn ngoài quán 20-30%. Đó là vì họ phải trả hoa hồng cho các nền tảng công nghệ.

Ví dụ một tô phở ngoài quán $10 thì trên app sẽ là $13, cộng thêm với phí vận chuyển $4, phí dịch vụ $3 thì bạn sẽ tốn $20 để đặt một tô.

Nhưng như vậy có xứng đáng không.

Để hiểu thì bạn phải tính chi phí thời gian.

Thay vì phải lấy xe chạy ra quán, tìm chỗ gửi xe, ăn rồi đi về. Nhiêu đó cũng tốn cả tiếng đồng hồ. Nếu lương của bạn $30/h thì có đáng không.

Khi bạn đặt Uber Eats thì họ đang tiết kiệm thời gian cho bạn.

Bạn chỉ cần ngồi nhà, bấm app rồi nhân viên giao đồ ăn tới nhà. Sự tiện lợi đó chính là dịch vụ mà bạn đang mua chứ không phải riêng đồ ăn thôi.

Vậy có đáng không. Hoàn toàn.

Bóc Phốt Tài Chính | 24.11.2021