Đi làm về muộn hay đúng giờ

Đi làm về muộn hay đúng giờ | Kiểu này nên tin ai đây. Thấy hài nên thiết kế lại.

“Các bạn trẻ đi làm không nên về trước 7h tối, như vậy là quá sớm.” – Shark Linh

“Nếu muốn chứng tỏ cho tôi biết bạn là người thông minh và làm việc nhiệt huyết thì hãy về đúng giờ.” – Chung Ju Yung [Cố chủ tịch Hyundai]

Bóc Phốt Tài Chính | 16.1.2021

Leave a Comment